دورهمی آموزشی سبک زندگی استارتاپی

سه شنبه هر هفته در خانه نوآوری دورهمی آموزشی سبک زندگی استارتاپی (sturtup life style) برگزار میشود. شما هم میتوانید اخبار این دورهمی را از کانال ریمیا پیگیری کنید و در این دورهمی شرکت کنید.

https://telegram.me/rimiaco

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه