سلسله مقاله های شخصیت شناسی 10-لطفا درون‌گرا نباشیم!

تا کنون با ترجیح‌ها و تیپ‌های مختلف MBTI آشنا شدیم و درمورد ارتباط موثر با هر ترجیح مطالبی بیان کردیم. درمورد ترجیح اول، طبق آمار کمی بیش از نیمی از جمعیت انسان‌ها برون‌گرا هستند و این نشان می‌دهد که جمعیت زیادی از مردم ترجیحشان برون‌گراییست. علاوه بر آن، در محیط کار و موقعیت‌های تعاملی، این آمار خود را بسیار بیش‌تر نشان می‌دهد.

photo_2018-02-22_11-51-13

درون‌گرایی و درون‌نگری هرچند بسیار مفید و یکی از نیازهای ذاتی انسان است، اما در محیط کار و فضاهای تعاملی به اندازه‌ی برون‌گرایی ما را به اهدافمان نزدیک نمی‌کند. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، هیچ کدام از ویژگی‌های انسانی بالذات مثبت یا منفی، مقبول یا مذموم نیستند. اما در موقعیت‌ها و شرایط مختلف، هر جا اقتضائات خودش را دارد.

در محیط کار، -حتی اگر درون‌گرا هم باشیم- نیازمند برقراری ارتباط با همکاران و روئسای خود هستیم تا علاوه بر پیش بردن کار خود، خیال آنها را از درستی انجام کار راحت کنیم. همچنین وقتی همکار جدیدی به گروه اضافه می‌شود، برای انطباق او با سیستم و محیط کاری جدیدش خوب است او را به ارتباط‌هایمان راه دهیم.

بنابراین همانطور که برون‌گرایی ناآگاهانه و زیاد اثرات منفی روی کار و ارتباطاتمان می‌گذارد، به همان اندازه (و حتی بیشتر) درون‌گرایی ناآگاهانه هم ما را از اهدافمان دور می‌کند.

در مجموع به نظر می‌رسد حالت تعادل و راه درست در استفاده از ترجیح اول MBTI (درون‌گرایی/برون‌گرایی) این است که بعد از شناخت شخصیت خود، به جای اتلاف انرژی خود در موقعیت‌های نامناسب به هدایت انرژی درونیمان در راستای اهدافمان بپردازیم. به عبارت دیگر، بهتر است در زمان درست درون نگری کرده و در جای درست به برقراری ارتباط با افراد بپردازیم.

برای مثال، پیشنهاد من به مخاطبان درون‌گرای این مقاله این است که به جای صرف انرژی زیاد در جمع‌های خسته کننده (معمولا درون‌گراها در مهمانی انرژیشان تحلیل می‌رود و پس از آن نیاز به استراحت دارند)، انرژی خود را ذخیره کرده و از آن در محیط کار یا روابط معنی‌دارتر استفاده کنید.

نویسنده

photo_2017-11-27_23-14-51
محمدصدرا مرادیان

آموزش دیده در خانه‌ی توانگری طوبی به مدیریت دکتر علیرضا شیری، بنیاد فرهنگ زندگی به مدیریت سید سهیل رضایی و گروه روان‌شناسی ژرف به مدیریت دکتر وحید شاه‌رضا
مشاور منابع انسانی شرکت «خانه‌ی نوآوری» و مدرس شخصیت شناسی

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه