سلسله مقاله های شخصیت شناسی 7-تفاوت‌ها در تیپ‌های مختلف MBTI

photo_2018-01-26_22-57-31

حال که با ترجیح‌های چهارگانه آشنا شدیم، در این مقاله می‌خواهیم بررسی کنیم که هر یک از ترجیحات، ترجیح دیگر را چگونه می‌بینند (برای مثال در ترجیح دریافت اطلاعات، Nها از دید Sها چگونه دیده می‌شوند و بالعکس).
• به نظر شما (اگر اولین ترجیح MBTI شما E است)، افرادی که شخصیت درون‌گرا دارند چگونه افرادی هستند؟
• اگر اولین ترجیح MBTI شما I است، افرادی که شخصیت برون‌گرا دارند را چگونه توصیف می‌کنید؟

• سوالات بالا را می‌توان درمورد ترجیحات دیگر MBTI هم پرسید.

photo_2018-01-26_23-09-55

موارد زیر ممکن است در روابط روزانه پیش بیایند که با دانستن آن، می‌توانید برداشت‌های منفی را از خود دور کنید و بنابراین به ارتباطات موثرتری دست یابید. دقت کنید که هیچکدام این موارد ۱۰۰%ی نیستند و بعضا اغراق شده اند.

• در نظر برونگراها، درونگراها تودار و غیر دوستانه هستند، خود را بروز نمی‌دهند، همکاری لازم را نمی‌کنند و به لحاظ اجتماعی خجالتی اند.
• در نظر درونگراها، برونگراها بیش از اندازه حرف می‌زنند و بعضاً فضول، دخالت‌گر، سطحی و رئیس مئاب هستند.

• در نظر حسی‌ها، شمی‌ها غیر واقع‌بین و بیش‌از حد نظری هستند، به جنبه‌های عملی توجه ندارند و در ابرها سیر می‌کنند.
• در نظر شمی‌ها، حسی‌ها غیر خلاق، ملال آور، ساده اندیش و محتاط هستند و در برابر تغییرات مقاومت دارند.

• در نظر فکری‌ها، احساسی‌ها غیر منطقی بوده و بیش از حد احساسی، عاطفی، ضعیف و حساس هستند و حساب و کتاب سرشان نمی‌شود.
• در نظر احساسی‌ها، فکری‌ها سرد، بی احساس، بی‌توجه و سنگ‌دل هستند.

• در نظر منظم‌ها، منعطف‌ها تنبل و غیر مولد هستند و به اندازه‌ی کافی جدی نیستند. دیرکرد شدید داشته، غیر مسئول‌اند و تصمیم‌گیری برایشان سخت است.
• در نظر منعطف‌ها، منظم‌ها سخت‌گیر، مقرراتی، بی‌انعطاف، سمج و کنترل کننده هستند، همه چیز را سیاه و سفید می‌بینند و به سرعت تصمیم می‌گیرند.

تکرار می‌کنم، لزوما تمامی موارد گفته شده درمورد تصورات شما و دیگران صدق نمی‌کنند! اما به هر حال، هرکدام «ممکن» است صادق باشد.

نویسنده

photo_2017-11-27_23-14-51
محمدصدرا مرادیان

آموزش دیده در خانه‌ی توانگری طوبی به مدیریت دکتر علیرضا شیری، بنیاد فرهنگ زندگی به مدیریت سید سهیل رضایی و گروه روان‌شناسی ژرف به مدیریت دکتر وحید شاه‌رضا
مشاور منابع انسانی شرکت «خانه‌ی نوآوری» و مدرس شخصیت شناسی

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه