نکاتی که قبل از ارائه به سرمایه گذار باید بدانید

 

 

  • با یک مدل کسب و کار کنوس خالی شروع کنید

برگه سفیدی بردارید و از یک تا ده شماره گذاری کنید. سپس مهم ترین اطلاعاتی را که میخواهید درباره خودتان، محصول، خدمات و یا شرکت خود انتقال دهید در آن بنویسید.

دقیقا چه کار میکنید ؟ چه چیزهایی به دست آورده اید ؟ و اهداف شما چیست ؟ به چه کسانی خدمت می کنید و چرا ؟ بر روی واقعیاتی تمرکز کنید که شما را از دیگران متمایز می سازد.

  • از رنگ قرمز استفاده کنید

از رنگ متفاوتی استفاده کنید تا آن چه را که پیش نویس کرده اید با چشم منتقدانه ویرایش کنید. اطلاعات اضاقی و غیر لازم را حذف کنید.

هم چنین موارد جدید اضافه کنید. برای مثال « من فروش خوبی دارم » جمله خاص و جالبی نیست. اما جمله « من به اهداف فروش خود در هر سه ماه در طول دو سال گذشته دست یافته ام» جمله خاصی است.

  • کارت بردارید

پنج کارت شاخص انتخاب کنید و با « من چه کسی هستم ؟» « چه کار می کنم؟» «چگونه انجام می دهم؟» « چرا انجام میدهم؟» و «برای چه کسی انجام میدهم ؟»

شما دو جمله محرز زیر هر عنوان دارید.

  • مرتب کنید

کارت ها را با یک ترتیب منطقی بچینید، اطمینان حاصل کنید مهم ترین اطلاعات اولین است.

به یاد داشته باشید، شما تنها چند ثانیه فرصت دارید ارتباط برقرار کنید.

  • توجه اضافه کنید

اطلاعات یا آمار جالب را در ابتدای ارائه خود اضافه کنید. هدف شما این است که بلافاصله فردی را جذب کنید تا او مایل به یادگیری بیشتر باشد.

  • تمرین کنید

ارائه خود را به شخصی که نزدیک به حوزه کار شما است ارائه کنید واز او بخواهید که به شما بازخورد دهد.

  • ارائه خود را ضبط کنید

قبل از آن که بخواهید به سرمایه گذار ارائه دهید یک بار آن را برای خود ضبط کنید تا بتوانید تشخص دهید لحن شما دوستانه است و تهدید آمیز نیست ،کلمات تکراری بیان نمی کنید، پیامی را که میخواهید به شنونده انتقال می دهید.

گردآورنده

گلشید سیفی

منبع:Muse.com

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه